Dla Zielonej Przyszłości!

Bio

Z wykształcenia jestem inżynierem, od 25 lat pracuję jako menadżer w międzynarodowych firmach.

Od 2015 roku jestem aktywnym opozycjonistą, członkiem Zielonych i KODu. W trosce o przyszłość moich córek zaangażowałem się w ochronę klimatu i walkę o prawa kobiet.

Dziś jak nigdy potrzebujemy ludzi odważnych – zarówno polityków, jak i tych, którzy dadzą im szansę.

Moje postulaty

Klimat

Nie mamy czasu na deklaracje, ja działam już dziś

Ochrona lasów

Minimum 20% lasów wyłączonych z wycinek

Prawa kobiet

To oczywiste prawo do samostanowienia i równości na wszystkich polach

Nowoczesna szkoła

Godne płace, inspirujący program, otwarte myślenie

Świeckość

Równe prawa ale i obowiązki dla wszystkich

Prawa mniejszości

Bo każdy człowiek zasługuje na szacunek i prawo do bycia sobą

Czyste rzeki i woda

Czas wdrożyć Pakt dla Wody!

Prawa zwierząt

Sześć Zielonych Konkretów dla zwierząt