Podpisy pod petycją o zielonych pierścieniach miast polskich

Powrót do artykułów

W sobotę w Grodzisku Mazowieckim, zbieraliśmy podpisy pod petycją do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia inicjatywy dotyczącej ustawy o zielonych pierścieniach miast polskich.

Projekt zakłada rozpoczęcie prac nad pakietem legislacyjnym, który wzmocni strefy ochronne dla zieleni wokół największych miast w Polsce – aby chronić lasy, mokradła, wody śródlądowe, tereny rolnicze i niezabudowane przed zjawiskiem niekontrolowanego rozrostu, czyli zajmowania terenów podmiejskich i wsi pod nową zabudowę.

„Według danych z monografii Green Belts Agaty Cieszewskiej z 2019 roku, Warszawa ma najwyższy wskaźnik rozproszenia płatów zabudowy (SPLIT) spośród wielkich miast w Unii Europejskiej. To generuje znacznie wyższe koszty infrastruktury dla samorządów, problemy z dojazdem do pracy i szkoły, fragmentację terenów zielonych, utratę korytarzy ekologicznych i towarzyszący temu procesowi zanik różnorodności biologicznej, większą presję na zasoby wód pitnych i gruntowych oraz wszechobecny podmiejski smog. Są to problemy znane wszystkim mieszkańcom obrzeży i okolic Warszawy. Cenne tereny zielone są przekształcane pod zabudowę często w sposób chaotyczny, bez skutecznego i całościowego planu rozwoju metropolii. Te, które pozostają w zarządzie Lasów Państwowych, mimo statusu lasów ochronnych są traktowane jak zwykłe lasy gospodarcze. Dlatego między innymi potrzebne są działania na szczeblu metropolitarnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym (ustawowym), które zmienią ten stan rzeczy.” – mówi uczestnik porozumienia inicjatyw okołowarszawskich One Ring Warsaw, Tomasz Zymer z Jeziorny.

Doświadczenia z innych miast pokazują, że wyznaczając granice rozrostu miast powodujemy, że lepiej jest wykorzystywana przestrzeń wewnątrz miasta. Wartość nieruchomości wzrasta zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pierścienia – ponieważ gwarantowany dostęp do natury to dodatkowa korzyść dla właściciela budynku. To rozwiązanie planistyczne otwiera nowe szanse dla zrównoważonego rolnictwa i ekologicznych przedsiębiorstw. Podobne ustawy i dokumenty prawne zostały ustanowione w ok. 200 miastach na całym świecie.

„Koncepcja w Polsce nie jest nowa i w teorii pewne założenia są już uwzględnione w dokumentach planistycznych. Jednak, jak widzimy wyraźnie patrząc chociażby na to co się dzieje wokół Warszawy – to wciąż za mało, żeby zabezpieczyć cenną przyrodę przed nieodwracalnym zniszczeniem. Dlatego współpracujemy blisko z ekspertkami takimi jak dr hab. Agata Cieszewska z Katedry Architektury Krajobrazu, Instytutu Inżynierii Środowiska, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz oddolną inicjatywą mieszkańców One Ring Warsaw, żeby wyłożyć konkretną propozycję, opartą w nauce i doświadczeniach z innych miast.” – komentuje autor petycji Mirosław Kaznowski